Haptonomie

Haptonomie is bedoeld om mensen weer te leren voelen en om via het gevoel weer te ontdekken wat je doet met jezelf, de ruimte om je heen en anderen om je heen.

Je weer bewust worden van omgaan met je eigen lichaam, voelen waar spanningen zitten en hoe je daarop reageert. Het is het (samen) in beweging komen, ontmoeten, ontdekken en je grenzen weer leren voelen en respecteren, waarderen en zo mogelijk verleggen.

Haptonomie gaat over respect voor jezelf en de ander. In de haptonomie wordt het lichaam gezien als ‘drager’ van gevoelens en heeft bij wijze van spreken een geheugen voor gevoelservaringen. Deze ervaringen zijn in het lichaam terug te vinden. Bijvoorbeeld door blokkades in bewegingspatronen, remmingen in de expressie van gevoelens en ingehouden gebaren.